Select Page

ซ่อมนาฬิการ้านไหนดี…..การเลือกร้านซ่อมนาฬิกา

ซ่อมนาฬิการ้านไหนดี….วิธีเลือกร้านซ่อมนาฬิกา

 

ปัจจุบันการหาเครื่องบ่งบอกเวลาสักชิ้นหนึ่งเป็นเรื่องง่ายดายมาก เทคโนโลยีทำให้ Smart Phone เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากการดูเวลานั้นจึงเป็นเรื่องที่ง่ายดายสำหรับคนในยุคปัจจุบัน แต่กระนั้นนาฬิกาก็ยังคงมีบทบาทเป็นอย่างมากเช่นกัน เพราะไม่เพียงแต่ใช้เป็นเครื่องบ่งชี้เวลาเท่านั้น นาฬิกายังคงเป็นสิ่งที่บ่งบอกรสนิยมและยังเป็นมรดกตกทอดสำหรับคนในยุคปัจจุบันอีกด้วย มีหลายท่านชอบสะสมนาฬิกาไม่ใช่เพียงเพราะว่าหลงไหลในความสวยงามของนาฬิกา และความเที่ยงตรงของนาฬิกานั้นๆ แต่กลับเป็นเพราะหลงรักในประวัติศาสตร์ความเป็นมา ที่มาที่ไปของนาฬิกา หรือเป็นของสำคัญที่มีคุณค่าทางจิตใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนหล่อหลอมให้นาฬิกาแต่ละเรือนนั้นแตกต่างจากสมาร์ทโฟนซึ่งสามารถใช้ดูเวลาได้เหมือนกันอย่างสิ้นเชิง

 

ซ่อมนาฬิการ้านไหนดี

   เมื่อนาฬิกาแต่ละเรือนมีความหมายไม่น้อย ทุกอย่างในโลกล้วนมีอายุขัยทั้งสิ้นไม่เว้นแม้กระทั่งสิ่งของ บางท่านเก็บรักษานาฬิกาเป็นอย่างดีแต่การเก็บรักษานั้นก็ไม่สามารถสู้กับกาลเวลาได้ สิ่งต่างๆนั้นก็ล้วนเสื่อมสภาพลงไป บางท่านใช้นาฬิกาอย่างไม่ระมัดระวังจนทำให้เกิดปัญหากับนาฬิกา หรือบางท่านระวังแล้วก็ยังเกิดอุบัติเหตุซึ่งทำให้นาฬิกาได้รับผลกระทบ เมื่อนาฬิกาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตก็ย่อมต้องสามารถซ่อมแซมได้ แต่การหาศูนย์ซ่อมนาฬิกาที่ดีและมีมาตรฐานนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายดายเช่นกัน เพราะนาฬิกามีกลไกที่ค่อนข้างซับซ้อนและละเอียดอ่อนมากกว่าเครื่องจักรชนิดอื่น ดังนั้นปัจจัยในการเลือกศูนย์ซ่อมนาฬิกาก็ย่อมต้องละเอียดอ่อนมากเช่นกัน

ซ่อมนาฬิกาที่ไหนดี

มาตรฐานในการซ่อมนาฬิกาเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุด ความละเอียดอ่อนถือเป็นปัจจัยหลักเนื่องจากชิ้นส่วนในแต่ละส่วนของนาฬิกามีขนาดที่เล็กมาก ดังนั้นเราจึงเห็นช่างซ่อมนาฬิกาต้องสวมใส่กล้องขยายเพื่อมองชิ้นส่วนและอะไหล่ภายในตัวเครื่อง ความมีมาตรฐานนี้จำเป็นต่อความเที่ยงตรงของระบบนาฬิกาออโตเมติคเป็นอย่างมาก ซึ่งจะขอยกตัวอย่างในเรื่องของการ Overhaul หรือ การล้างเครื่องนาฬิกา โดยปกตินาฬิกาทุกเรือนจำเป็นต้องได้รับการล้างเครื่องทุกๆ 3-4 ปี ตามมาตรฐานของสวิส การล้างเครื่องนาฬิกานั้นต้องถอดชิ้นส่วนต่างๆของนาฬิกาออกมาทุกส่วนเพื่อทำการล้างตามขั้นตอน พร้อมทั้งประกอบกลับเข้าที่และหยอดน้ำมันตามแต่ละจุดอย่างถูกประเภท (ร้านซ่อมนาฬิกาที่ไม่ได้มาตรฐานจะใช้น้ำมันเพียง 1-2 ชนิด แต่ร้านซ่อมนาฬิกาที่ได้มาตรฐานจะใช้น้ำมัน 4-5 ชนิด จึงเป็นที่มาของคำว่ามาตรฐานสวิส) และเมื่อประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้าอย่างเรียบร้อยก็จะต้องนำนาฬิกามาวัดความเที่ยงตรงโดยใช้เครื่องตรวจวัดความเที่ยงตรง และทำการปรับแต่งให้ได้ค่าที่ถูกต้องตามมาตรฐานของนาฬิกาแต่ละเรือน ดังนั้นมาตรฐานจึงถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอันดับหนึ่งในการเลือกร้านซ่อมนาฬิกา

ซ่อมนาฬิกาที่ไหนดี

ปัจจัยต่อมาที่เราต้องเลือกคือคือความรับผิดชอบต่อชิ้นงานและผลงานของศูนย์ซ่อมนั้นๆ มีคนในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากที่นำนาฬิกาเรือนโปรดไปซ่อมแล้วผลที่ได้รับกลับมาคือ แย่กว่าเดิมหรือซ่อมแล้วไม่หายขาดจึงออกมาเตือนภัยกันเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับศูนย์ซ่อมที่ไม่มีคุณภาพและไม่รับผิดชอบผลงานซ่อม ซึ่งกระทู้ในโลกออนไลน์ก็มีการกล่าวถึงร้านนาฬิกาที่วางยานาฬิกาลูกค้าเป็นจำนวนไม่น้อย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ขาดจริยธรรมเป็นอย่างมาก โดยปกติทั่วไปแล้วศูนย์ซ่อมนาฬิกาต่างๆมักประกันผลงานให้แก่ลูกค้าเป็นจำนวน 1 ปี หากภายในระยะเวลา 1 ปีนั้นส่วนที่ซ่อมไปมีปัญหาทางศูนย์ก็จะแก้ไขให้ในสิ่งที่ผิดพลาดหรือบกพร่องไป ในเรื่องความรับผิดชอบต่อชิ้นงานและความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าก็นับว่าเป็นหัวใจสำคัญในการซ่อมนาฬิกาเช่นกัน

 

โดยสรุป การเลือกร้านร้านซ่อมนาฬิกาหรือศูนย์ซ่อมนาฬิกานั้นสิ่งที่จำเป็นมากที่สุด คือ มาตรฐาน ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบใหญ่ที่สุดในการเลือกที่จะเข้ารับบริการซ่อมนาฬิกาที่ท่านรัก ซึ่งถ้าหากร้านหรือศูนย์ซ่อมนาฬิกาปราศจากสิ่งเหล่านี้โดยสิ้นเชิงแล้ว ก็คงมีสภาพไม่ต่างอะไรกับหมอเถื่อน ที่รักษาคนไข้ไม่หาย แถมยังทำบาดเจ็บเพิ่ม และยังไม่รับผิดชอบ ดังนั้นการเลือกร้านซ่อมนาฬิกาก็เหมือนกับคนในสังคมที่มีทั้งดีและเลวปะปนกันไป และนี่คือสิ่งที่ Expert Watch ได้นำมาเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่ต้องการซ่อมนาฬิกาได้รับรู้โดยทั่วกัน