top of page

How to change Rolex Strap (เคล็ดลับวิธีเปลี่ยนสายนาฬิกา Rolex)

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบนาฬิกา Rolex อย่างจะปรับเปลี่ยนลุค และต้องการเปลี่ยนสายนาฬิกาด้วยตนเอง แต่ก็กลัวว่าจะทำนาฬิกาเป็นรอย

เปลี่ยนสายนาฬิกา Rolex อย่างไรไม่ให้เป็นรอย คลิปนี้มีคำตอบ
0 comments

Comments


bottom of page