สายนาฬิกา CMI

สายนาฬิกา CMI

[:th]

สายนาฬิกา CMI เป็นสายนาฬิกาจากผู้ผลิตสายนาฬิกามืออาชีพที่มีประสบการณ์ทำสายนาฬิกามากว่า 40 ปี ในประเทศอิตาลีและส่งขายทั่วโลก ในนาม Campagnolo Cinturini

ปัจจุบันได้สืบทอดกิจการมาสู่ทายาทรุ่นที่ 2 คือ Mr. Massimo และ Mr. Davide Campagnolo บุตรชายของ Renato ซึ่งสืบทอดความทุ่มเทและมุ่งมั่นในการทำสายนาฬิกาที่มีคุณภาพและความสวยงามให้กับนาฬิกาชั้นนำ

[:]

สายนาฬิกา CMI Archives - EXPERT-WATCH

สายนาฬิกา CMI

สายนาฬิกา CMI

[:th]

สายนาฬิกา CMI เป็นสายนาฬิกาจากผู้ผลิตสายนาฬิกามืออาชีพที่มีประสบการณ์ทำสายนาฬิกามากว่า 40 ปี ในประเทศอิตาลีและส่งขายทั่วโลก ในนาม Campagnolo Cinturini

ปัจจุบันได้สืบทอดกิจการมาสู่ทายาทรุ่นที่ 2 คือ Mr. Massimo และ Mr. Davide Campagnolo บุตรชายของ Renato ซึ่งสืบทอดความทุ่มเทและมุ่งมั่นในการทำสายนาฬิกาที่มีคุณภาพและความสวยงามให้กับนาฬิกาชั้นนำ

[:]