สายนาฬิกา Hans Stich

สายนาฬิกา Hans Stich

[:th]สายนาฬิกา Hans Stich

ส่วนผสมจาก 3 ชาติมหาอำนาจเครื่องหนัง ผลิตจากหนังวัวอิตาลีฟอกด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว นุ่มแน่น หนา 4 มิลลิเมตร เย็บด้วยด้ายลินิน ลินเคเบิ้ลเอ็กซ์ตราจากฝรั่งเศส และแฮนด์เมดในเยอรมัน[:]

สายนาฬิกา Hans Stich Archives - EXPERT-WATCH

สายนาฬิกา Hans Stich

สายนาฬิกา Hans Stich

[:th]สายนาฬิกา Hans Stich

ส่วนผสมจาก 3 ชาติมหาอำนาจเครื่องหนัง ผลิตจากหนังวัวอิตาลีฟอกด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว นุ่มแน่น หนา 4 มิลลิเมตร เย็บด้วยด้ายลินิน ลินเคเบิ้ลเอ็กซ์ตราจากฝรั่งเศส และแฮนด์เมดในเยอรมัน[:]