top of page

สายผ้านาโต้

สายผ้านาโต้

-เนื้อไนล่อนละเอียด นุ่มนวล และมีความทนทานสูง

-ผลิตจากสแตนเลส 316L ให้ความทนทานสูง

-ใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต จึงทำให้มีความทนทานสูง

bottom of page